Tunnelmia Vuokatin mentorointiklinikalta

vuokatti TT 01

Tanssin talon ensimmäinen mentorointiklinikka järjestettiin 28.-29.11.2015 Vuokatissa. Vuokattiin kokoontui yhdeksän osallistujaa tanssin kentältä ja viisi mentoria. Osallistujajoukko oli ihanteellinen keskustelulle ja tunnelma viikonlopun aikana olikin välitön, avoin ja innostunut. Se, että kaikki jätimme tavallisen arjen taaksemme ja teimme irtioton Vuokatin Katinkultaan mahdollisti myös keskittymisen yhdessä olemiseen sekä mentoreiden läsnäolon kaikissa osiossa. Näin eri mentoreiden osuudet keskustelivat myös keskenään eikä turhaa päällekkäisyyttä syntynyt, mutta toisaalta mentorit pystyivät linkittämään eri osuuksien teemoja omissa puheenvuoroissa. Harvinaista ylellisyyttä!

vuokatti TT 17

Ja täytyy kyllä sanoa, että oli kerta kaikkiaan mahtava viikonloppu! Keskustelu polveili kokonaisvaltaisen taiteellisen työn ympärillä taiteilijaprofessori, tanssitaiteilija, kuraattori, tuottaja Pirjo Yli-Maunulan johdattelemana. Keskustelimme paljon taiteellisen ja tuotannollisen ajattelun yhdistämisestä, päällekkäisistä prosesseista, luovasta tuottajuudesta ja aikatauluttamisesta. Usein tuotannollinen työ ahdistaa ja stressaa taiteilijoita, mutta Pirjo jakoi avoimesti niitä asioita, jotka motivoivat häntä pitämään tuottajuuden omissa hyppysissään. Pirjo korostaa paljon kaikessa toiminnassaan dialogisuutta, mistä keskusteltiinkin viikonlopun aikana paljon.

vuokatti TT 08

Professori Tiina Rosenberg piti inspiroivan puheenvuoron teemalla artikulaation politiikka. Keskustelu polveili tietoisen ilmaisun ja toisaalta ’kansalaisia koskevan’ julkisen tilan teemoissa sekä taiteen ja taiteilijan tehtävässä yhteiskunnassa. Minulle jäi erityisesti mieleen Tiinan lause: ”Taiteilijalla ei ole velvollisuutta vain uudelleen tuottaa ja toteuttaa kaanonia.” Siihen kiteytyy hienosti taiteen ennalta-arvaamattomuus, riski ja kriittisyys.

vuokatti TT 34

Kansainvälisten asioiden päällikkö Pirjetta Mulari piti loistavan ja ajatuksia herättävän alustuksen kansainvälisestä toiminnasta. Kuten monessa muussakin asiassa, siinäkin täytyy ensin pohtia omia tavoitteita ja resursseja, eikä kansainvälisyys Pirjetan mukaan ole arvo sinänsä. Kansainvälisten verkostojen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, ja Pirjetta kehottikin kaikkia kv-toiminnasta kiinnostuneita olemaan itse aktiivinen, hankkiutumaan residensseihin, opintomatkoilleja tekemään omia research-matkoja kansainvälisiin tapahtumiin.

vuokatti TT 29

Vastaava tuottaja Elli Mäkilän osuudessa keskityttiin viestintään. Elli piti erinomaisen alustuksen suunnitelmallisen viestinnän merkityksestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Hänen mielestään kunnolliseen viestintästrategiaan kannattaa panostaa, minkä jälkeen toimenpiteitä voi tehdä itse. Hyvä viestintä ei välttämättä tarkoita suuria rahallisia panostuksia tai esimerkiksi tiedottajan palkkaamista! Mutta Elli korosti myös sitä, että viestintästrategia lähtee brändistä ja toiminnan arvoista, joten niiden kirkastamiseen ja aukikirjoittamiseen on varattava aikaa.

vuokatti TT 02

Yrittäjä Juha Koskinen päätti klinikan puheenvuoroonsa itsensä johtamisesta ja yrittäjyydestä. Juhan osuus oli loistava päätös viikonlopulle, sillä monien mielessä risteili paljon tehtäviä asioita ja ennen kaikkea kokonaisuuksia, joita täytyy syvällisesti miettiä. Miten aika riittää? Miten jaksan? Juha korosti asioiden pohtimista tärkeyden ja kiireellisyyden näkökulmista. Yksinkertainen, mutta erinomainen neuvo! Lisäksi pitää muistaa varata riittävästi aikaa hitaille prosesseille.

Tämä on niin tärkeä asia, että kirjoitan sen tähän vielä kerran:

Varaa riittävästi aikaa hitaille prosesseille.

vuokatti TT 09

Ensimmäinen mentorointiklinikka oli intensiivinen, inspiroiva ja varmasti monia prosesseja liikkeelle sysäävä. Osallistujat toivoivatkin kovasti sille jatkoa, sillä aito dialogi ja vertaistuki on kaikille oman työn kehittämiseksi ensiarvoisen tärkeää. Tanssin talon puolesta voin sanoa, että palaute on vastaanotettu ja pyrimme parhaamme mukaan jatkamaan mentorointiprojektia ja klinikkatoimintaa myös ensi vuonna.

vuokatti TT 27

Kiitos kaikille Vuokatin klinikan osallistujille! Seuraava klinikka järjestetään Espoossa 2.-3.11.2015.

Johanna

Kaikki kuvat: Pekka Mäkinen

One comment on “Tunnelmia Vuokatin mentorointiklinikalta

Vastaa